Modalitat: En línia
Data d'inici: 13/12/2021
Data de finalització: 4/02/2022
Hores: 30
Professorat responsable: Joaquim Martinez
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta
 

Objectius

  • Conéixer les principals tècniques de generació i organització de les idees

  • Aprendre a redactar textos en qualsevol modalitat.

  • Ser capaç de superar amb èxit el textos que es demanen en les proves de llengua de les institucions valencianes.

 

Continguts

1.-La planificació dels textos

1.1.-Generar idees: tècniques

1.2.-Organitzar les idees

2.-La redacció de documents

2.1 A qui volem escriure

2.2 Sobre què volem escriure

2.3 Per què volem escriure: tipologia textual

2.3.1 Narració

2.3.2 Descripció

2.3.3 Argumentació

2.3.4 Explicació

2.3.5 Diàleg

2.4 Les propietats textuals

2.4.1 Adequació

2.4.2 Coherència

2.4.3 Cohesió

2.4.3 Correcció

3.-La revisió

 

Metodologia

  • El curs té un enfocament molt pràctic combina qüestions teòriques amb la practica de redacció i correcció de documents diversos.
  • A més a més, hi haurà tres sessions de videoconferència amb una durada de dues hores cadascuna.

 

Criteris d'avaluació

  • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
  • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
  • Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

Per determinar

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Cap

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Docents en general. Les persones que volen millorar l’escriptura o que volen superar amb èxit les proves d’expressió i interacció escrites plantejades en els exàmens de la JQCV, EOI i CIEACOVA.
Competències professionals: Llengues
Lloc de realització:  Aula virtual
Horari: Lliure
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 90€
Preu per a no afiliades: 120€
 
 

 MATRICULA'T