Modalitat: Mixta
Data d'inici: 14/01/2022
Data de finalització: 15/02/2022
Hores: 20
Professorat responsable: Pep Beltrán Ramirez, Andrea Pont García i Carlos Lirola Mollà
Certificat per: Conselleria d'Educació (Pendent de confirmació)
Matrícula: Oberta
 

Objectius

 •  Coneixement sobre els conceptes bàsics sobre interculturalitat, multiculturalitat i mediació.
 •  Acostament al concepte de diàleg Intercultural (UNESCO).
 •  Adquisició de recursos pràctics per a la resolució de conflictes.

 

Continguts

 • Conceptes bàsics sobre interculturalitat, multiculturalitat i transculturalitat.
 • Conceptes i recursos sobre mediació intercultural.
 • Introducció i conceptes bàsics sobre diàleg Intercultural.
 • Formació i recursos sobre processos participatius.
 • Conceptes i aplicació de la perspectiva intercultural en l'àmbit comunitari.
 • Conceptes bàsics sobre Drets Humans, ODS i sostenibilitat.
 • Conceptes bàsics sobre la perspectiva de gènere des de la interculturalitat,
 • Recursos didàctics per a l'ús dels objectes com a contenidors de memòria i eina en els processos interculturals.
 • Formació en Narratives com a eina didàctica en els processos interculturals.
 • Formació i recursos per a la dinamització de grups des de la perspectiva intercultural.
 • Formació i recursos des de la perspectiva de gènere.

   

 

Metodologia

El curs està plantejat en 5 sessions teóriques de 3 hores cadascuna i 2 SESSIONS PRESENCIALS, de 2,5 h cadascuna, visitant dos exposicións en el carrer Juan de Mena, 18, de València.

 

 • SESSIONS TEÓRIQUES ON LINE:

  Primera sessió: Introducció als DDHH i ODS. Conceptes bàsics sobre interculturalitat, multiculturalitat i transculturalitat. Conceptes i recursos de mediació intercultural. Introducció al Dialogo Intercultural. Una mirada transversal de la cultura, el gènere i la situació social, geogràfica i econòmica. Dia 14 d’octubre: 17,30h-20,30h

  Segona sessió: Conceptes i aplicació de la perspectiva intercultural en l'àmbit comunitari.Recursos didàctics per a l'ús dels objectes com a contenidors de memòria i eina en els processos interculturals.

  Recursos didàctics per a l'ús dels objectes com a contenidors de memòria i eina en els processos interculturals. Dia 21 d’octubre:17,30h-20,30h

  Tercera sessió Narratives com a eina didàctica en els processos interculturals. Dia 28 d’octubre: 17,30h-20,30h

  Cuarta Sessió: Narratives com a eina didàctica en els processos interculturals. Dia 4 de novembre:

  Quinta sessió: Formació i recursos sobre processos participatius. Dia 11 de novembre: 17,30h-20,30h

   

  SESSIONS PRÀCTIQUES:

  Primera sessió: Dinamització de grups des de la perspectiva intercultural.

  Exposicions guiades i practiques interculturals.

  Seu: Juan de Mena, 18. (Valencia). Dia 9 de DECEMBRE: 18-20,30h.

  (Exposició 1: del 1 AL 15 de desembre)

  Segona sessió: Dinamització de grups des de la perspectiva intercultural. Exposiciones guiadas y practicas interculturales.

  Seu: Juan de Mena, 18. (Valencia). Dia 13 de gener: 18-20,30h.

  (Exposició 2: del 10 AL 21 de gener)

   

Criteris d'avaluació

Avaluació qualitativa amb correcció d'exercicis (teòrics i pràctics) i test final amb avaluació numèrica per a comprovar l'assimilació de conceptes i eines.

Es valorarà així mateix l'interès i la participació durant el procés de manera individualitzada

Assistència, almenys, d’un 85% del curs.

Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.

Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

 

Horari d'atenció del tutor

Mireu apartat metodologia

 

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

 

Coneixements previs

Cap

 

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

 

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

 

Material

- Fitxes-resum i infografies amb el contingut teòric

- Presentacions i documents per al desenvolupament de les sessions.

- Bibliografia

 

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell: Professorat (Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat), Treballadors Socials, Educadors Socials i Professionals de l'Educació no Formal
Competències professionals: Competències tècniques: Mediació comunitària i diàleg intercultural, coneixement dels ODS i els DDHH, gènere, sostenibilitat, multiculturalitat, transculturalitat, pràctiques interculturals. Competències transversals: Interculturalitat, treball en xarxa, resolució de conflictes, educació per a la participació
Lloc de realització:  Locals sindicals del STEPV en carrer Juan de Mena, 18-baixos de València i Aula virtual
Horari: en apartat metodologia
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 0€
Preu per a no afiliades: 10€
 
 

 MATRICULA'T