Modalitat: En línia
Data d'inici: 24/01/2022
Data de finalització: 28/02/2022
Hores: 30
Professorat responsable: Rosa Amparo Nando Esparza
Matrícula: Oberta

Objectiu

OBJECTIUS:

 • Organitzar i animar situacions d’aprenentatge.
 • Implicar l’alumnat en els seus aprenentatges i el seu treball.
 • Aplicar l’ús de noves metodologies.
 • Informar i implicar la família en el procés d’aprenentatge i el funcionament de l’aula.
 • Utilitzar les noves tecnologies per la creació de recursos i la facilitació de les tasques docents.
 • Tindre un autoconcepte positiu i ajustat a la realitat mitjançant l’avaluació docent i l’autovaloració.
Continguts
 • Coneixement del context d’aprenentatge I la Comunitat educativa.
 • Utilització de diferents ferramentes informàtiques.
 • Creació de recursos didàctics segons les necessitats de l’aula.
 • L’avaluació i autoavaluació des d’un concepte més ampli i efectiu.
La comunicació amb la Comunitat educativa per millorar el procés d’aprenentatge.

 

Metodologia:

 • Es tractarà d’oferir una formació personalitzada basada en els principis de les metodologies actives.
 • Es crearà un ambient d’aprenentatge per afavorir les tertúlies pedagògiques i el creixement professional dels participants.
 • Tot això acompanyat a diferents tasques guiades adaptables per a utilitzar directament en la pràctica diària de cada assistent.
 • Hi haurà vídeos tutorial per guiar la realització de les tasques i en les sessions de connexió en línia es crearà un espai per a compartir i reflexionar respecte a aspectes pràctics, pedagògics i tècnics.
 • La durada de les connexions en línia serà d'aproximadament 1 hora i 30 minuts.
 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

 de 17.30 a 20.00 hores (6 sessions per videoconferència i 6 sessions de taller pràctic)

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora

 Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

 Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: Mestres d’educació infantil i primària
Àrea i nivell: Toda persona interessada
Competències que es desenvoluparan:
 • Capacitat d’us de noves metodologies en funció del context.
 • Capacitat de crear nous recursos i materials didàctics a partir de l’anàlisi de les necessitats.
 • Capacitat de millorar la comunicació amb la comunitat educativa cap a la millora dels aprenentatges.
 • Capacitat d’utilitzar les eines informàtiques per promoure la qualitat en l’ensenyament.
Lloc de realització:  Aula virtual
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 20€
Preu per a no afiliades: 110€
 
 

 MATRICULA'T